Prisliste

Pris (NOK)Merk.
Korte legeerklæringer150,-
Middels legeerklæringer200,-
Lange erklæringer som krever journalarbeid1100,-honoreres etter medgått tid ut fra timesats
Legeattest ved søknad om førerkort700,-
Legeerklæring for utøvelse av idrett500,-første gang, 300 ved senere undersøkelse
Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges dykkerforbund1000,-
Dopingskjema500,-
Fallskjermhoppere1000,-
Seilflygere1000,-
Norges motorsportforbund500,-
Militær helbredsattest: helseattest for utskrivningspliktige500,-
Militære hlebredsattester: Tjeneste i Norges internasjonale styrker800,-
Attest til politihøyskolen1000,-
Legerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten1000,-
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)300,-
Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede300,-
Søknad ledsagerbevis300,-
Legeattest ved adopsjonssøknad800,-
Søknad om verge600,-
Legeforeningens Helbredserklæring500,-
Misjonsselskapene: Legeattest ved utreise/hjemkomst800,-
Norges Røde Kors: Helbredsattest800,-
Norsk utviklingshjelp: Helbredsattest800,-
Studentutveksling800,-