Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen

Det er viktig for oss å tilby pasientene våre trygg og god behandling. På grunn av risiko for alvorlige bivirkninger og etter råd fra Legeforeningen, har vi i fellesskap besluttet at vi ikke vil tilby Jansen (Johnsen&Johnsen)-vaksinen til våre pasienter. Henvendelser om dette vil bli avslått. Dere kan følge vaksineprogresjonen i kommunen her

Les mer her
Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinen forventes å komme i uke 41. Vi starter vaksinering fra uke 42. Kommunen har gitt beskjed om at de pga koronapandemien ikke vil tilby massevaksinasjonsdager som tidligere, men at det må foregå på fastlegekontorene. Det betyr at det blir høyt trykk på legekontoret i denne perioden. Vi har derfor følgende plan for gjennomføring i år: For å unngå at det blir opphopning av mennesker på venterommet, er det dessverre ikke mulighet for drop-in i år. Det betyr at du må avtale tidspunkt for setting av vaksine. Det gjør du ved å ringe oss, eller sende en e-kontakt inne på...

Les mer her
Litt om henvisninger

Litt om henvisninger

Henvisning til spesialister i andre fagfelt enn allmennmedisin For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid). Henvisning til gynekolog for cellprøve Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til gynekolog med driftsavtale med Helse Sørøst for dette, med mindre det...

Les mer her
Ny fastlege ved Vestbytorget legesenter fra 18.08.20

Ny fastlege ved Vestbytorget legesenter fra 18.08.20

Fra 18. august får vi inn en erfaren, trivelig og dyktig kollega. Vi blir da 5 fastleger ved Vestbytorget legesenter. Hans André Skaatan (41 år) er den nye fastlegen på Vestbytorget legesenter, første arbeidsdag er 18/8. Han har tidligere jobbet på Beitostølen Helsesportsenter og de siste 13 årene som fastlege i Moss. Spesialist i Allmennmedisin og under spesialisering i Idrettsmedisin. Fra 1/7 kan du velge ham som fastlege her: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?&fylke=30&kommuner=3019 Vi gleder oss!

Les mer her
Vi kan nå tilby videokonsultasjoner!!

Vi kan nå tilby videokonsultasjoner!!

Vi har nå startet med videokonsultasjoner. Det er viktig for oss å kunne hjelpe pasientene våre under den pågående koronapandemien – og på en trygg måte. Vi vil at færrest mulig skal møte fysisk på legekontoret for å unngå smittespredning. Du kan bestille videokonsultasjon på Helsenorge (eller ringe oss). Før timen vil du få en sms med en link. Når du trykker på linken, vil du føres videre til et virtuelt venterom. Løsningen vil etter hvert integreres i Helsenorge. Her er noen gode råd til video-pasienten: -Finn et rolig sted å sitte. -Bruk headset eller hodetelefoner om du har. -Sitt...

Les mer her
  • 1
  • 2