Regjeringen innfører strengere smitteverntiltak fram til over påske. Vi vil derfor gjøre noen endringer de neste ukene, slik at legesenteret er så trygt som mulig for våre pasienter og medarbeidere med tanke på smitterisiko.

Regjeringen innfører strengere smitteverntiltak fram til over påske. Vi vil derfor gjøre noen endringer de neste ukene, slik at legesenteret er så trygt som mulig for våre pasienter og medarbeidere med tanke på smitterisiko.

Alle ordinære konsultasjoner blir omgjort til videokonsultasjoner. Vi vil forsøke å avklare mest mulig på telefon/video. Dersom fysisk oppmøte er nødvendig for en god legevurdering, vil vi av smittevernhensyn tilstrebe at konsultasjonen varer i maks 15 minutter der det er mulig. Munnbind er påbudt for alle som oppsøker legesenteret (unntak for barn under 12 år og i de få tilfellene der det foreligger medisinske årsaker for fritak). Munnbindet skal være på under hele besøket. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du ikke møte på legesenteret. Dette gjelder selv om du har testet negativt for korona. Ta kontakt med oss telefonisk...

Les mer her
Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinen forventes å komme i uke 41. Vi starter vaksinering fra uke 42. Kommunen har gitt beskjed om at de pga koronapandemien ikke vil tilby massevaksinasjonsdager som tidligere, men at det må foregå på fastlegekontorene. Det betyr at det blir høyt trykk på legekontoret i denne perioden. Vi har derfor følgende plan for gjennomføring i år: For å unngå at det blir opphopning av mennesker på venterommet, er det dessverre ikke mulighet for drop-in i år. Det betyr at du må avtale tidspunkt for setting av vaksine. Det gjør du ved å ringe oss, eller sende en e-kontakt inne på...

Les mer her
Litt om henvisninger

Litt om henvisninger

Henvisning til spesialister i andre fagfelt enn allmennmedisin For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid). Henvisning til gynekolog for cellprøve Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til gynekolog med driftsavtale med Helse Sørøst for dette, med mindre det...

Les mer her
Husk at alle med luftveissymptomer skal være i karantene til de er helt friske – dette gjelder selv om du har testet negativt for korona

Husk at alle med luftveissymptomer skal være i karantene til de er helt friske – dette gjelder selv om du har testet negativt for korona

Det er viktig for oss at legesenteret skal være så trygt som mulig for våre pasienter og ansatte. Det fokuseres derfor mye på dette med smittevern Vi har opplevd at noen kommer til oss med «bare litt hoste» eller «litt vondt i halsen». Når dette skjer, må vi utstyre pasientene med munnbind og vise dem ut av lokalene. Dette er blitt møtt med både forundring og irritasjon. Legger derfor ut noen kjøreregler og info her: Ikke møt på avtalt time dersom du har hoste, halsvondt, feber, tungpust eller lignende. Det kan fint være korona selv om du bare er litt...

Les mer her
Ny fastlege ved Vestbytorget legesenter fra 18.08.20

Ny fastlege ved Vestbytorget legesenter fra 18.08.20

Fra 18. august får vi inn en erfaren, trivelig og dyktig kollega. Vi blir da 5 fastleger ved Vestbytorget legesenter. Hans André Skaatan (41 år) er den nye fastlegen på Vestbytorget legesenter, første arbeidsdag er 18/8. Han har tidligere jobbet på Beitostølen Helsesportsenter og de siste 13 årene som fastlege i Moss. Spesialist i Allmennmedisin og under spesialisering i Idrettsmedisin. Fra 1/7 kan du velge ham som fastlege her: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?&fylke=30&kommuner=3019 Vi gleder oss!

Les mer her
  • 1
  • 2