Nå har influensavaksinen kommet!

Nå har influensavaksinen kommet!

Da har vi fått årets influensavaksiner og tilbyr i første omgang til personer i risikogruppen. Oversikt over hvem som er i risikogruppen finner dere her For personer i risikogruppen er det en egenandel på kr 50. Har du frikort, betaler du ikke egenandel Det bør gå minst en uke mellom koronavaksine og influensavaksine Du trenger ikke å bestille time, men kom innom legekontoret i våre åpningstider. Åpningstidene finner du her

Les mer her
Koronavaksine dose 3 skal gis til de med nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten sender ut brev til de som skal få.

Koronavaksine dose 3 skal gis til de med nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten sender ut brev til de som skal få.

FHI har nå kommet med retningslinjer for hvem som skal få dose 3. De har delt inn i to pasientgrupper: Gruppe 1 er de med underliggende sykdommer som gir nedsatt immunforsvar: • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon • alvorlig og moderat primær immunsvikt • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon Dersom du har noen av disse diagnosene vil du motta brev fra sykehuset, men du kan ta med notat fra sykehus til kommunen hvor diagnosen framgår dersom du ønsker vaksine før brevet kommer...

Les mer her
Koronasertifikat og registrering av vaksiner tatt i utlandet

Koronasertifikat og registrering av vaksiner tatt i utlandet

16.06.21 åpnes det for å etterregistrere vaksiner tatt i utlandet i SYSVAK. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer. Du må be om en konsultasjon hos fastlege, evt kontakte kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste i Norge, for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Hos oss gjøres det slik at du oppretter en e-konsultasjon hvor legen får se tilgjengelig vaksinedokumentasjon (du kan sende bilde som vedlegg over Helsenorge), og gjør en skjønnsmessig vurdering av om dette kan godtas som dokumentasjonen eller ikke. All vaksinasjon må journalføres...

Les mer her
Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen

Det er viktig for oss å tilby pasientene våre trygg og god behandling. På grunn av risiko for alvorlige bivirkninger og etter råd fra Legeforeningen, har vi i fellesskap besluttet at vi ikke vil tilby Jansen (Johnsen&Johnsen)-vaksinen til våre pasienter. Henvendelser om dette vil bli avslått. Dere kan følge vaksineprogresjonen i kommunen her

Les mer her
Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinen forventes å komme i uke 41. Vi starter vaksinering fra uke 42. Kommunen har gitt beskjed om at de pga koronapandemien ikke vil tilby massevaksinasjonsdager som tidligere, men at det må foregå på fastlegekontorene. Det betyr at det blir høyt trykk på legekontoret i denne perioden. Vi har derfor følgende plan for gjennomføring i år: For å unngå at det blir opphopning av mennesker på venterommet, er det dessverre ikke mulighet for drop-in i år. Det betyr at du må avtale tidspunkt for setting av vaksine. Det gjør du ved å ringe oss, eller sende en e-kontakt inne på...

Les mer her
Litt om henvisninger

Litt om henvisninger

Henvisning til spesialister i andre fagfelt enn allmennmedisin For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid). Henvisning til gynekolog for cellprøve Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til gynekolog med driftsavtale med Helse Sørøst for dette, med mindre det...

Les mer her
Ny fastlege ved Vestbytorget legesenter fra 18.08.20

Ny fastlege ved Vestbytorget legesenter fra 18.08.20

Fra 18. august får vi inn en erfaren, trivelig og dyktig kollega. Vi blir da 5 fastleger ved Vestbytorget legesenter. Hans André Skaatan (41 år) er den nye fastlegen på Vestbytorget legesenter, første arbeidsdag er 18/8. Han har tidligere jobbet på Beitostølen Helsesportsenter og de siste 13 årene som fastlege i Moss. Spesialist i Allmennmedisin og under spesialisering i Idrettsmedisin. Fra 1/7 kan du velge ham som fastlege her: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?&fylke=30&kommuner=3019 Vi gleder oss!

Les mer her
  • 1
  • 2