Koronavaksine dose 3 skal gis til de med nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten sender ut brev til de som skal få.

Koronavaksine dose 3 skal gis til de med nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten sender ut brev til de som skal få.

FHI har nå kommet med retningslinjer for hvem som skal få dose 3. De har delt inn i to pasientgrupper:

Gruppe 1 er de med underliggende sykdommer som gir nedsatt immunforsvar:

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Dersom du har noen av disse diagnosene vil du motta brev fra sykehuset, men du kan ta med notat fra sykehus til kommunen hvor diagnosen framgår dersom du ønsker vaksine før brevet kommer

Gruppe 2:

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Liste over aktuelle medisiner finner dere nederst på siden i denne linken. Dersom du bruker noen av disse medisinene, kan du ta med bekrefelse på dette og kontakte kommunen direkte

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene

Det er i hovedsak sykehusene/spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å gi beskjed til dem som skal få en 3. dose. De aktuelle pasientene vil motta et brev fra spesialist som følger dem opp.