Koronasertifikat og registrering av vaksiner tatt i utlandet

Koronasertifikat og registrering av vaksiner tatt i utlandet

16.06.21 åpnes det for å etterregistrere vaksiner tatt i utlandet i SYSVAK. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Du må be om en konsultasjon hos fastlege, evt kontakte kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste i Norge, for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Hos oss gjøres det slik at du oppretter en e-konsultasjon hvor legen får se tilgjengelig vaksinedokumentasjon (du kan sende bilde som vedlegg over Helsenorge), og gjør en skjønnsmessig vurdering av om dette kan godtas som dokumentasjonen eller ikke. All vaksinasjon må journalføres i egen journal, i tillegg til registrering i SYSVAK.

Konsultasjonen for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Dersom det gjøres hos fastlegen må pasienten betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet. Hos oss vil dette koste kr 350,-

Dere kan lese mer her