Regjeringen innfører strengere smitteverntiltak fram til over påske. Vi vil derfor gjøre noen endringer de neste ukene, slik at legesenteret er så trygt som mulig for våre pasienter og medarbeidere med tanke på smitterisiko.

Regjeringen innfører strengere smitteverntiltak fram til over påske. Vi vil derfor gjøre noen endringer de neste ukene, slik at legesenteret er så trygt som mulig for våre pasienter og medarbeidere med tanke på smitterisiko.

  • Alle ordinære konsultasjoner blir omgjort til videokonsultasjoner. Vi vil forsøke å avklare mest mulig på telefon/video.
  • Dersom fysisk oppmøte er nødvendig for en god legevurdering, vil vi av smittevernhensyn tilstrebe at konsultasjonen varer i maks 15 minutter der det er mulig.
  • Munnbind er påbudt for alle som oppsøker legesenteret (unntak for barn under 12 år og i de få tilfellene der det foreligger medisinske årsaker for fritak). Munnbindet skal være på under hele besøket.
  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du ikke møte på legesenteret. Dette gjelder selv om du har testet negativt for korona. Ta kontakt med oss telefonisk dersom du trenger legetilsyn eller annen hjelp. Utenfor vår åpningstid ringer dere legevakt på 116117. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Takk for godt samarbeid.