Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinering under koronapandemien

Influensavaksinen forventes å komme i uke 41. Vi starter vaksinering fra uke 42. Kommunen har gitt beskjed om at de pga koronapandemien ikke vil tilby massevaksinasjonsdager som tidligere, men at det må foregå på fastlegekontorene. Det betyr at det blir høyt trykk på legekontoret i denne perioden. Vi har derfor følgende plan for gjennomføring i år:

 • For å unngå at det blir opphopning av mennesker på venterommet, er det dessverre ikke mulighet for drop-in i år. Det betyr at du må avtale tidspunkt for setting av vaksine. Det gjør du ved å ringe oss, eller sende en e-kontakt inne på Helsenorge.no. Det er mulig å avtale tid alle dager unntatt torsdager. For de som har legetime kan vaksinen settes før timen eller inne hos legen på begynnelsen av timen.
 • Myndighetene har ikke fått bestille så mange vaksiner som de i utgangspunktet ønsket. Fram til 1. desember har vi derfor fått pålegg om kun å vaksinere personer i risikogruppen for influensa. Det inkluderer:
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med:
   • diabetes type 1 og 2
   • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • For de i risikogruppen koster vaksinen kr 50,-. Dersom du har frikort, vil frikortet dekke denne egenandelen.
  • Etter vaksinen er satt, er det en observasjonstid/ventetid på 20 minutter.