Overgang fra Pasientsky til Helsenorge.no

I forbindelse med omlegging av nytt journalsystem i januar, har vi også endret plattform for elektronisk kommunikasjon med pasientene. Det er ikke lenger mulig å sende oss melding eller bestille time/resept fra Pasientsky. Vi bruker nå Helsenorge.no. Her finner du de samme funksjonene og litt til. Blant annet får du nå tekstmelding som bekreftelse på time. Det er også mulig å laste ned en app for deg som ønsker dette. For at vi skal kunne kommunisere elektronisk via Helsenorge, er det viktig at du oppretter en bruker. Det kan du gjøre her: https://helsenorge.no/